CSERNÁTFALUSI EVANGÉLIKUS-LUTHERÁNUS TEMPLOM

Csernátfalu első írásos említése 1366-ból származik, s vegyesen emlegették hol Csernátfaluként, hol pedig Szentmihályfalvaként.

1427. Első egyházi írásos emlék a Szent Mihály-falvi plébániáról és templomról. Ez az anyaszentegyház kiszolgálta mind a hét falut 1445-ig. Ez a környék első egyházközsége Szent Mihály arkangyalnak szentelve.

1440. Hunyadi János a dézsma szabályozásáról szóló rendeletében említi a Szent Mihály eklézsiát.

1445. Ez év körül vált el a Szent Mihály-falvi anyaegyháztól Tatrang, Zajzon és Pürkerec.

1456. V. László király Budán kelt rendeletében ismét említve van Szent Mihály eklézsia.

1460. Mátyás király adománylevelében a Szent Mihály eklézsia Tharnatfalu néven van említve.

1542–1544 között Hétfalu magyarsága evangélikus-lutheránus hit­re tért át, s János Zsigmond fejedelem 1561-ben kelt okmánya már csak Csernátfalut említ, a Szent Mihály falva elnevezés megszűnt a katolikus világgal. Honterus 1544-ben kelt jegyzőkönyvei tanúskodnak arról, hogy a faluban nemcsak templom, de már iskola is működött.

1777–1778-ban 1393 forint és 45 krajcár költséggel, Máthé Márton papsága idején új 40,13 m hosszú és 13,94 m széles templomot építettek Csernátfaluban (45,6175° É; 25,6875° K; 631 m), a ré­gi­ből csak az ol­tár talapzata maradt meg, melyen évszám is szerepelt: „Anno Domini 1542”, valószinű a második templomból való. 1779 őszén szentelik fel. A szószéket Pap János és Fejér Ilona készítette 1780-ban, felújították 1803-ban. 1795. június 21-én valaki felgyújtotta Péter István csűrjét, amitől a papilak, az iskola, a tanítói lak és 107 ház leégett. 1796-ban egy nagy kőházat építettek papilaknak. 1802. október 26-án délután 1 órakor nagy földrengés rázta meg Csernátfalut, s a rongálódásokat csak 1823-ban tudták kijavítani.

Az orgonát Lukács János és Simon Ilona ajándékozta 1871-ben.

1881-ben lebontották a papilakot és 2450 forint költségen újat építettek.

1893-ban lebontották a régi, 28 m magas, falábakon álló tornyot, és 1895-ben új, 38,5 m magas kőtornyot építettek, amelyre a gombot 1895. június 12-én helyezték fel. A régi torony két harangját beolvasztották, és két új – egy 400 kg-os és egy 210 kg-os – harangot öntöttek, amelyekkel először 1895. július 19-én délben harangoztak.