BISERICA EVANGHELICĂ LUTHERANĂ – CERNATU

Prima atestare documentară a localității Cernatu datează din anul 1366, și este menționată sub mai multe denumiri, ca Cernatu sau Sânmihaiu (Szentmihályfalva).

1427. Prima atestare documentară ecleziastică a parohiei și bisericii din Sânmihaiu. Această parohie a slujit toate cele șapte sate până în anul 1445. Această zonă a fost prima comunitate parohială închinată în cinstea Sfântului Arhanghel Mihail.

1440. În ordinul privind regularizarea dijmei, Iancu de Hunedoara amintește parohia Sfântul Mihail.

1445. În jurul acestui an filiile din Tărlungeni, Zizin și Purcăreni s-au desprins de parohia din Sfântu Mihail.

1456. În edictul regelui Ladislau al V.-lea emis în Budapesta, parohia Sfântul Mihail a fost amintită din nou.

1460. În hrisovul de danie al regelui Matia, parohia Sfântul Mihail este amintită sub numele Tharnatfalu.

Între anii 1542–1544, comunitatea maghiară din Șapte Sate s-a convertit la religia evanghelică luterană, iar principele Ioan Sigismund, în actul din 1561 amintește localitatea doar ca Cernatu, denumirea Sânmihaiu s-a pierdut odată cu credința catolică. Condicile lui Honterus din 1544 atestă că satul nu avea doar biserică, ci și școală.

În anii 1777–1778, în timpul păstoririi preotului Máthé Márton a fost construită o nouă biserică în Cernatu (45,6175° N; 25,6875° E; 631 m) având o lungime de 40,13 m și o lățime de 13,94 m, cu o cheltuială de 1393 forinți și 45 creițari, din vechea biserică a rămas doar baza altarului, pe care era inscripționat și anul: „Anno Domini 1542”, probabil din a doua biserică, a fost sfințită în toamna anului 1779. Amvonul a fost construit de Pap János și Fejér Ilona în 1780, a fost renovat în 1803. Pe data de 21 iunie 1795, cineva a aprins șura lui Péter István, din cauza căreia au ars și casa parohială, școala, casa învățătorului și 107 case. În 1796 au zidit o casă mare din piatră pentru a sluji ca și casă parohială. Pe data de 26 octombrie 1802, ora 1 după-amiază, Cernatu a fost scuturat de un mare cutremur, iar stricăciunile au putut fi îndreptate doar în 1823.

Orga a fost dăruită de Lukács János și Simon Ilona în 1871

În 1881 au dărâmat casa parohială și au construit una nouă cu o cheltuială de 2450 forinți.

În 1893 au dărâmat turnul vechi cu o înălțime de 28 m, iar în 1894 au construit un nou turn din piatră, cu o înălțime de 38,5  m, pe care au așezat globul la data de 12 iunie 1895. Au topit cele două clopote ale turnului vechi, și au turnat două noi clopote – unul de 400 kg și unul de 210 kg -, care au fost trase pentru prima oară pe 19 iulie 1895, la amiază.